آنوبیس (Anubis)

آنوبیس ایزد مرگ و مردگان و تدفین در مصر باستان بود. Anubis_Black

روح مرده در دادگاه واپسین بوسیله وی راهنمایی می گردد و این ایزد جاده و راه آخرت را برای این روح هموار و مفتوح میسازد. آنوبیس در جهان برزخ دست روح مرده را در دست خود میگیرد و به دادگاه واپسین راهنمایی می کند و به خدایان معرفی می کند و پس از این معرفی مراسم وزن کردن قلب روح مرده انجام می شد اگر قلب مرده سبک تر بود به جهان بهشت راه می یافت ولی اگر سنگین تر بود توسط تمساح مورد حمله قرار می گرفت و از بین می رفت .

anubis-scales-justice

مانند دیگر خدایان مصری، آنوبیس هم صورت حیوانی داشته و هم انسان‌واره بوده است. آنوبیس با سر شغال یا سگ وحشی تصویر می‌شود. او اکثراً به صورت سگ‌سانی سیاه رنگ یا انسان‌واره‌ای با سری سگ‌سان و سیاه به تصویر کشیده شده است.

آنوبیس یکی از ایزدان بسیار کهن است و در قدیمی‌ترین طومارها از او نام به میان آمده. او در اوج شکوهش به عنوان نگاهبان مردگان تصویر شده است. شهری که آنوبیس در آن پرستیده میشد «سینوپولیس» نامیده می شد.

آنوبیس را در کتیبه ها پسر چهارم «رع» یا خدای خورشید شمرده اند اما سپس جزء خانواده اوزیریس قرار گرفت و از این خانواده به شمار رفته است.«نفتیس» مادر آنوبیس، از «اوزیریس» فرزندی به دنیا آورد که بعدها به آنوبیس موسوم گشت . اما مادر آنوبیس او را سر راه گذارد و ترک نمود و «ایزیس» همسر اصلی اوزیریس وی را بفرزندی پذیرفت و پرورش داد بی آنکه بیوفایی شوهر خود اوزیریس را در نظر گرفته باشد.

آنوبیس وقتی به سن رشد رسید و بزرگ شد در جنگهای پدر شرکت نمود و پس از کشته شدن اوزیریس در دفن و کفن وی با ایزیس یاری کرد و برای اینکه جسد اوزیریس فاسد نگردد جسد را برای نخستین بار مومیایی کرد و بدین جهت بنام خدای مومیایی اموات موسوم است و روح آدمیزاد را تا گورستان مشایعت می کند و در عزای وی شرکت می نماید. آنوبیس از روزگار کهن در مراسم کفن و دفن مردگان حاضر می شد و ادعیه و سرود در این مراسم خطاب به وی خوانده می شد.

anubis-mummification

ماوو ـ لیسا (Mawu-Lisa)

در اساطیر داهومی (منطقه ای در غرب آفریقا که امروزه در کشور غنا قرار دارد و به ناحیه سواحیلی معروف است)‌ ماوو-لیسا آفریدگار زمین، انسان، جانوران و گیاهان است.

ماوو-لیسا خدایی دو چهره و دو جنسیتی (هرمافرودیت) است. او در اصل یک دوقلوی درهم تنیده آسمانی است که فرزند «نانابالاکو» خدای خدایان است و دو چهره دارد:

قسمت ماده او ماوو است که نماد ماه و مطبوع مردان است. ماوو زن است و کهنسال‌تر، مادر است و ملایم و شادی بخش. سردی نشانه کهنسالی و خردمندی است، پس ماوو خرد جهان است.

بخش نرینه او لیسا است که نماد خورشید و تند و خشن است. لیسا قدرتی در خدمت خرد ماوو است.

MawuLisa

با اینکه این خدا هم نرینگی و هم مادینگی را با هم دارد ولی بیشتر به عنوان یک ایزدبانوی مادر شمرده می شود که جهان را در ۴ روز آفرید:

  • در روز اول هستی و انسانیت را آفرید.
  • سپس در روز دوم جانوران و گیاهان را آفرید تا زمین برای انسان آماده باشد.
  • در روز سوم به انسان هوش و زبان و احساس را هدیه کرد.
  • و در پایان در روز چهارم صنعتگری را به انسان آموخت.

از آنجایی که این خدا هم نر و هم ماده بود،به تنهایی بچه دار شد و چهارده (یا ۹) فرزند از او پدید آمد که قلمروش را بین آن ها تقسیم کرد.