خرداد (Haurvatat)

در اسطوره‌های اوستایی و باورهای زرتشتی٬ خرداد پنجمین امشاسپند است. این امشاسپندبانو نماینده رسایی و کمال و دانش اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب‌ها گماشته شده است. او سلامتی و کامیابی و ثروت را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد و کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می‌کند از این روی زرشتیان، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می‌کنند. او پاسدار و سَروَر سال‌ها و ماه‌ها و روزها و فصلهاست.
haurvatat-khordad-خرداد
هورمزد او را برای هدیه دادن رستگاری و آسایش و رامش (نشاط) و بهروزی و لذت به پیروانش برگزیده تا انسان‌ها برای راندن نیروهای اهریمن نام او را بر زبان بیاورند و از او یاد کنند. در باور زرتشتیان هر آن‌کس که خرداد را بستاید همانند آن است که همه امشاسپندان را ستایش کرده‌است.


خرداد در اوستا «هـَئوروَتات» و در پهلوی «هُـردات» و در پارسی «خُرداد» به معنی رسایی و کمال است. در واژه «هَئوُروَتات»٬ بخش اول یعنی «هَئوروَ» (Haurva) صفت است به معنی رسا، همه، درست، تمام و کمال و جزء دوم یعنی داد یا دات پسوندی است که به پایان برخی از واژها مانند ارشتات (راستی) و تات (درستی) و اُوپَرَتات (برتری) می‌پیوندد و به معنی قانون و دادگری ارتباطی ندارد.


دشمن امشاسپندخرداد، دیو تشنگی یعنی تَریردیو (تَریز یا تَرَشنا) است که باعث مرگ گیاهان و دام‌ها می‌گردد. تیشتر، فروردین و باد همکاران اویند و امشاسپندبانو امرداد همواره در کنار اوست.
در گاهﺷماری زرتشتی، برج سوم هر سال خورشیدی و روز ششم هر برج به نام این امشاسپند است. روز ششم خردادماه (=خردادروز از خردادماه) جشن خردادگان برگزار می شود.
گل سوسن ویژه این امشاسپند زیباست.

در اسطوره‌های زرتشتی٬ دو امشاسپند هـَئوروَتات و اَمـِر ِتـاتْ (خرداد و مرداد) پیوسته در کنار یکدیگر یاد می‌شوند و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند، پاسدارنده آب‌ها و گیاهان اند که به یاری مردمان می‌آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می‌دهند. به سبب ارتباطشان با آنچه که زندگی را حفظ می کند٬ پاسدار خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها برای انسان‌ها و موجودات دیگر هستند. جسم خاکی زرتشت یا «گوهر تن» نیز به آن دو سپرده شده‌است.
بنا بر نوشته‌‌های زرتشتی و پهلوی این دو امشاسپندبانو به همراه سپندارمذ در سمت چپ اهورامزدا می‌ایستند. هورمزد٬ «رسایی خرداد» و «جاودانگی امرداد» را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتار و کردارش برابر آیین راستی است.
همان‌طور كه این دو امشاسپند کنارهم و باهم ناميده‌ می‌شوند، دو دیو که هماورد این‌ دو هستند نیز همیشه در کنار هم هستند. زَريزدیو (زَئـيـری) ديو گرسنگی و دشمن امرداد است كه زهر می سازد و تَريزدیو (تــَئـيـری) نیز ديو تشنگی و دشمن امشاسپند خرداد است.
به رغم نقش بارز این دو امشاسپندبانو در اسطوره‌های زرتشتی٬ از آن‌ها كمتر از امشاسپندان دیگر یاد شده‌است. احتمالا نیایش های مربوط به این دو امشاسپند بلندپایه از میان رفته باشند. برخی پژوهشگران معتقدند نام دو فرشته هاروت و ماروت که که در قرآن آمده است احتمالا از نام اوستایی این دو امشاسپند یعنی هـَئوروَتات و اَمـِرتـاتْ برداشت شده‌‌ است.

Haurvatat &  Ameretat-خرداد و مرداد- هاروت و ماروت

مطالب مرتبط

امشاسپندان

بهمن

اردیبهشت

شهریور

خرداد

امرداد

سپندارمذ

شهریور (khshathra Vairya)

در اسطوره‌های اوستایی و باورهای زرتشتی٬ خشتره ویریه (شهریور) سومین امشاسپند است. او یکی از انتزاعی‌ترین امشاسپندان و جلوه‌های اهوراییست. او نماد نیرو٬ توانایی، شکوه و سیطره اهورامزداست. او پاسدار فَرّ و پیروزی شهریاران دادگر و یاور بینوایان و دستگیر مستمندان و نگاهبان فلزهاست. او را مینَوی جوانمردی خوانده‌اند.
Shahrivar-khshathra Vairya-شهریور
در جهانِ مینوی او فرمانروای بهشت و پاسدار گنبد آسمان است و در جهان خاکی نماینده پادشاهی و شهریاری آرمانی و دلخواه انسان و اهورامزدا و  آرمان‌شهر یا «سرزمین آرزوها» می‌باشد. او پاسدار قلمرو جاودانهٔ اهورایی و نگاهبان پردیس است و نگاهدار دیاران از تباهی است. او توانایی شهریاری بر نفس خویش را نیز به آفریده‌ها می­‌دهد.

در حماسه‌های ایرانی، شهریور نگهبان و پاسدار تاج و تخت پادشاهی است و برای پاسداری از صلح و مذهب از نیروی اسلحه کمک می‌گیرد. در اوستای نو، امشاسپندشهریور نیروی آفرینش فلزات و جنگ‌افزارها شناخته می‌شود.

در آیین‌های زرتشتی چاقو یا تیغی که موبدان با آن به‌زعم خود دیو و جن و پری را از تن دیوزدگان و جن‌زدگان خارج می‌کرده‌اند٬ از او نیرو می‌گیرد و «خشتره ویریه» نام دارد.

شهریور در اوستایی خْشَتْرَ-وَئیریه (khshathra Vairya) و در پهلوی شَتْریوَر نام دارد. بخش اول این واژه به معنای شهریاری و شهر است (مراد از شهر، همانا کشور است، چنان که سرزمین ایران را، ایران‌شهر می‌نامیدند.) بخش دوم این واژه، یعنی «ویریه»، صفت و به معنای مطلوب است. بر این اساس، خشتره ویریه، به معنای «کشور آرمانی» یا «شهریاری آرمانی» می‌باشد.

دشمن امشاسپندشهریور و دیو هماورد او، ساوول است که سردار ديوان است. او وظیفه دارد که پادشاهى بد و ستم و خشونت و بیداد و آشوب اهریمنی را در زمین گسترش دهد. همکاران شهریور ایزدهوم، بُرزایزد و ایزدبانوآناهیتا هستند. اوست که در پایان کار جهان همه مردمان را با جاری کردن فلزگداخته‌ای خواهد آزمود.
در گاهﺷماری زرتشتی، برج ششم هر سال خورشیدی و روز چهارم هر برج به نام این امشاسپند است. روز چهارم شهریورماه (=شهریورروز از شهریورماه) جشن شهریورگان برگزار می شود.
گیاه خوشبوی نعنا (ریحان) ویژه این امشاسپند است.

مطالب مرتبط

امشاسپندان

بهمن

اردیبهشت

شهریور

خرداد

امرداد

سپندارمذ