گانش (Ganesha)

گانِش یا گانشا، یکی از شناخته‌شده‌ترین و مورد احترام‌ترین خدایان در تمام فرقه های آیین هندو است.

Ganesh-Hindu

پیروان گانش او را خداي سعادت، خرد، يادگيری، دورانديشی، موفقيت، قدرت، پشتيبان مسافران، و «ويگنشا» يا برطرف‌کننده‌ مشکلات و موانع و نابودکننده تمامی بدی‌ها مي‌دانند و در ابتدای هر فعاليتی مانند مسافرت، ازدواج، آغاز کار، ساختن منزل، نوشتن کتاب يا حتی يک نامه از اين خدا طلب خشنودی می‌کنند. بسیاری از دانش‌آموزان در طول امتحانات به درگاه این ایزد (که ترکیبی از زداینده مشکل و خدای هوش و عقل است) نیایش می‌کنند.

گانش گیاهخوار است و برای تهیه خوراک خویش کسی را نمی کشد و با آنکه خدای بسیار قدرتمندی است ، بسیار بخشاینده و دوست داشتنی است ، و از عشق و علاقه سرسپردگان و دوست داران خود، به وجد می آید و آنان را مورد لطف خویش قرار می دهد.

او اولین فرزند شیوا و پارواتی است. پارواتی گانشا را تنها با عشق خود خلق کرده‌است تا تنها به مادرش سرسپرده باشد و فرامین مادرش را اجرا کند. نام او را می‌توان ترکیبی از دو کلمه گا (به معنی هوش) و نه (به مفهوم عقل) دانست.

گانش در سرسپردگی مطلق به مادرش یک اسطوره است و بجز فرمان مادرش به فرمان کسی گوش نمی‌کند. در نوشته‌های کهن هندی آمده‌است که مادر گانش به او دستور می‌دهد تا زمانی که در حال حمام کردن است هیچ کس را به درون خانه راه ندهد. گانش نیز حتی از ورود شیوا که شوهر پارواتی است جلوگیری کرده و به او که پدرخودش نیز هست اجازه ورود نمی‌دهد که این کارش باعث خشم شیوا شده و شیوا سر او را قطع می‌کند. و مجبور می‌شوند با چسباندن سر فیل به او زنده اش کنند.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

گانش یکبار دندان خویش را میشکند تا با آن اهریمنی سترگ را که کمر به نابودی انسان بسته بود را از پای در آورد ، و دیگر بار با شکستن عاج خود قلمی درست می کند تا «مهابهاراتها» یکی از بزرگترین حماسه ها و حکایات تاریخ بشر را به نگارش در آورد.

 او خدایی است که شکمی بزرگ با سری فیل‌گونه دارد که نماد خرد و هوشمندی بسیار است. او را گاهی سوار بر موش و گاهی نشسته بر گل نیلوفر تصویر می‌کنند در حالیکه پاهایش را زیر خود جمع کرده‌ و تعداد زیادی دست دارد. گانش در هر دستش چیزی دارد (مانند تبر، طناب، خوراکی و …) که هر کدام معنای خاصی را دارند. یک دستش را هم به صورت صاف نگه داشته که به معنی بخشندگی این خداست.

جشن گانش یا «گانش چاتورتی» هرساله در اواخر تابستان (شهریورماه) از روز تولد گانش شروع میشود و پرستندگانش به مدت ۱۰روز تندیس او را در خانه نگه می دارند و با گل و عود می آرایند. غروب روز دهم او را به رودخانه یا دریا می برند و به امواج آب می سپارند تا به جایگاه اصلی خودش که آسمانهاست برگردد.

Ganesha_Thajavur_Mouse

شیوا (Shiva)

شیوا یکی از بلندمرتبه ترین ایزدان آئین هندو و بالاترین خدا در مذهب شیوائیسم (یکی از شاخه‌های اعظم مذهب هیندوئیسم) است.

Shiva_as_the_Lord_of_Dance

Chola dynasty statue depicting Shiva dancing as Nataraja

نام او را بصورت «کسی که با ادای نام خود، همه کس را پاک می‌کند» معنی کرده‌اند. شیوا مقدس‌ترین نام در این مذهب است.

شیوا قادر به هر کاری هست؛ او خالق است، شنوا و حل کننده مشکلات است. او خدای آفریننده و نگهدار آسمان و زمین، نابودکننده اهریمنان، بخشاینده گناهان و بسیارکننده روزیست. شیوا خدایی نامیراست و اغلب بعنوان حامی در مواقع اضطراب شناخته می‌شود.

او در ازای ارمغان تندرستی به جهان، جام زهر هلاهل را می‌نوشد. گفته می‌شود مصونیت شیوا در مقابل این زهر، بخاطر مار کبرایی است که همسر او، «پارواتی» به دور گردن او انداخته است.

شیوا در اساطیر هندی بصورت مردی با چهاردست و سه چشم تصویر شده است. چشم سوم شیوا که بر پیشانی او قرار گرفته، چشم عقل است که آن را «بیندی» می نامند و او با این چشم ورای ظاهر را می‌نگرد. آنطور که در اساطیر سینه به سینه نقل شده‌است، این چشم سوم با نیروی ویژه شیوا که عوامل و گناهان اهریمن را نابود می‌کند رابطه دارد.

پوست ببری که او به تن دارد نشان این است که او بر هر قدرتی پیروز است. همچنین ببر در فرهنگ هندو نماینده شهوت است. شیوا پوست ببر به تن دارد تا نشان دهد بر شهوت نیز پیروز شده‌است.

شیوا با دست سومش نیزه سه شاخش را در دست گرفته که نشان دهنده سه نیروی ویژه هستند: آفرینش، نگهداری و مرگ. این عصا در دست شیوا، نشان دهنده این است که تمامی این قدرت‌ها در اختیار او هستند. برداشت دیگر این است که این سه شاخه، نماینده گذشته، حال و آینده هستند که نشان می‌دهند زمان در کنترل شیواست.  طبل شیوا که در دست چهارمش قرار گرفته، منبع تمامی صداها و زبان‌ها در جهان است.نام این طبل «دامرو» است.

شیوا دارای دو فرزند به نامهای گانشا و سکاندا است که هردو در آیین هندو ایزدانی بلندمرتبه هستند.

shiva-Idol