سِمِله (Semele)

سمله دختری زیبا بود که خدای خدایان اولمپ٬ زئوس را می‌پرستید. زئوس هوسباز که آبتنی او را در رودخانه می‌دید، اسیر زیبایی سمله شد و به شکل انسانی خاکی نزد او آمد. زئوس شیدای او شد و عشق او در دل سمله نیز افتاد. زئوس چنان سمله را دوست داشت که پیش او به رودخانه ستیکس سوگند خورده‌بود که هر خواسته‌ای که سمله داشته‌باشد برآورده‌کند.
هنگامی که زئوس و سمله معاشقه کردند٬ زئوس دل فرزند کشته‌شده‌اش را در شکم سمله نهاد و او را باردار کرد تا بار دیگر فرزندش از نو زاده شود. هنگامی که سمله باردار شد، خواهرانش آگاوه و اینو او را متهم به ناپاکی کردند اما سمله اصرار داشت که او از خدای خدایان٬ زئوس باردار شده است. خواهرانش اما هرگز حرف او را قبول نکردند، سمله ناامید و طرد شد.
در این میان هِرا که همسر زئوس و شهبانوی خدایان بود٬ به شدت به سمله حسادت می‌کرد، او خود را به سمله رساند و او را فریب داد که ادعای معشوقش مبنی بر این‌که زئوس است دروغی بیش نیست. هرا او را مجاب کرد که اگر فکر می‌کند معشوقش زئوس بوده، از زئوس بخواهد خودش را با تمام شکوه و نیروی آسمانی‌اش به او نشان دهد، سمله هم از زئوس خواست نشانه‌ای به او نشان دهد و با همه جلال و عظمتش پیش او ظاهر شود.
زئوس او را از این کار برحذر داشت، اما سمله پافشاری کرد و زئوس که سوگندی خورده بود که قابل شکستن نبود٬ ناچار خود را به شکل واقعی‌اش به او نشان داد٬ آسمان تیره شد و زئوس در با بال‌های شاهین‌وارش و و آذرخش‌های درخشانش بر سمله آشکار شد. سمله که انسانی خاکی بود٬ تاب این نیروی عظیم را نداشت. آذرخشی در آسمان پدیدار شد و بر سمله فرود آمد و وجود او را به آتش کشید٬ چنانکه او در دم جان سپرد. او چنان از شعله و نور آذرخش بسوخت که حتی پس از مرگ نیز از آرامگاه او دود بر می‌خاست.
زئوس متاسف از این حادثه، با کمک هرمس فرزندش را که در شکم سمله بود را نجات داد، ولی چون هنوز وقت به دنیا آمدنش نبود، از ترس حسادت و انتقام هرا او را در ران خود پنهان کرد تا به اندازه‌ کافی رشد کند تا به دنیا بیاید.
این فرزند بعدها دیونیزوس نامیده شد و انتقام مادرش را ستاند. او ایزد شراب و نوشخواری است.

زئوس بر سمله آشکار می‌شود

زئوس بر سمله آشکار می‌شود

آفرودیت (Aphrodite)

در اساطیر یونان باستان، آفرودیت ایزدبانوی زیبایی، عشق و باروری است. او همچنین ایزدبانوی شهوت و کامیابی است. شور زندگی، عشق، سکس، نور، رنگ، رقص، شادی و خلاقیت اموری هستند که مستقیما به آفرودیت مربوط می شوند. آفردویت جذاب ترین الهه المپ است.

آفرودیت الهه ای بود که هیچ کس نمی توانست در برابر زیبایی و فریبندگی اش ایستادگی کند، هم خدایان و هم آدمیان را فریب می داد و حتی عقل دانایان را هم می دزدید و هوش از سرشان می ربود و سپس کسانی را که مغلوب حیله های او شده بودند را به مضحکه می گرفت.

The-Birth-of-Venus-Aphrodite

 در ایلیاد آمده است که او دختر زئوس و دیونه است؛ امّا در سروده های شاعران دوره های بعد آمده که وی از کف دریا به وجود آمد و اسمش هم گویای این معنی یعنی«کف زا» است. زیرا کلمه آفروس به یونانی به معنی کف است. این ایزدبانو را افزون بر اسم اصلی اش «سیتریا» (یا قبرسی) هم نامیده اند. زیرا زایش او نزدیک جزیره سیترا تحقق یافت و پس از آن امواج او را بر روی صدفی به ساحل آوردند. در آنجا صخره ای وجود دارد که یونانیان آن را محل تولد او می دانند.

aphrodite

بعد از تولدش زئوس می‌ترسید که خدایان بر سر ازدواج با آفرودیت با هم به نزاع بپردازند به همین خاطر او را به همسری هفایستوس زشت رو درآورد. هفایستوس به سختی باور می‌کرد که تا این حد خوش بخت باشد و یک کمربند زیبا از طلا با بافت جادویی و ملیله دوزی برای آفرودیت درست کرد.

آفرودیته عاشقان بسیاری در میان خدایان و افراد زمینی داشت، معروف‌ترین معشوق زمینی او آدونیس (Adonis) و مهمترین معشوق آسمانی اش خدای جنگ یا همان آرس (Ares) بود.

 

خشم آفرودیت بسیار مشهور و خطرناک بود. وی هر کس را با معشوقه خود می‌دید، به بلایی سخت دچار می‌ساخت.

شبی کشمکشی بزرگ بین او و دو ایزدبانوی زیبای اولمپ یعنی هرا و آتنا بر سر سیبی طلایی در گرفت که روی آن نوشته شده‌بود: «برای زیباترین زن دنیا» زیرا هرکدام از آن‌ها خود را زیباترین می‌دانست. کار این دعوا بالا گرفت و پای زئوس و پاریس به میان کشیده شد تا زیباترین را معلوم کنند. او به «پاریس» قول زیباترین دختر زمین، «هلن» را داد تا او را زیباترین زن معرفی کند. اختلاف بر سر این انتخاب بود که موجب آغاز جنگ تروا شد.

نماد آفرودیت پرنده قو است. او را معمولا برهنه و با موهایی طلایی در کنار صدف و دریا و دلفین تصویر می کنند در حالی که کمربند جادویی اش را بر کمر باریکش دارد و سیبی در دست دارد و پرندگانش در کنارش هستند.

بازمانده نیایشگاه آفرودیت در نزدیکی آتن در کشور یونان قرار دارد.

مطالب مرتبط:

آدونیس