آتنا (Athena)

در اساطیر یونان، آتنا ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ است. او همچنین ایزدبانوی آتش آسمانیست.

Athene_Statue_Vienna

آتنا به هنگام صلح دلی مهربان و بخشنده داشت و پرستار آدمیان بود و نگاهبان شهرها، چنانکه یونانیان او را ایزدبانوی نگهبان آتن می دانستند و نام آتن را به افتخار او نهادند.

مردم یونان اورا ایزد خرد و هنر و صنایع دستی و کشاورزی و نماد شهر و شهرنشینی می دانستند. او برای تربیت و رام کردن اسب، افسار را اختراع کرد. درخت زیتون را برای انسان آفرید و همچنین دوک نخ‌ریسی، چنگ، دیگ، شن‌کش، گاوآهن، کشتی و ارابه را ساخت و به آدمیان هدیه کرد.

آتنا یکی از سه ایزدبانوی باکره المپ و دختر «متوس» و «زئوس» است. او فرزند محبوب زئوس بود و زئوس توجهی ویژه به او داشت و سخت به او وابسته بود، به گونه ای که حسادت دیگر ایزدان را بر می انگیخت. آتنا آنقدر محبوب پدر بود که اجازه یافت تا از جنگ افزار پدرش یعنی آذرخش استفاده کند.

 

آنچه که بیش از هر چیز آتنا را از سایر ایزدان المپ جدا می ساخت و شهرت او را سبب شده بود پاک دامنی وی بود. او قلبی مهربان، حساس و معطوف به عشق داشت و سخت از باکرگی خویش دفاع می کرد و بر سر کسانی که کوشیدند عشق و شهوت او را برانگیزند بلاهایی بسیار آورد.

Athena_statue_medosa

او از جنگ بیش از هر چیز دیگری لذت می برد. در جنگ علیه غولان شرکت داشت، و تنها به خاطر رقابت در زیبایی با گرگن به نبرد پرداخت. میان آتنا و پوزیدون نیز پیکار در گرفت.

البته او بیش از این نبردهای شخصی به عنوان ایزدبانوی جنگ به یاری قهرمانان می رفت و نبردهای او بیشتر برای دفاع از حریم خانه و شهر در برابر دشمنان بوده‌است، اما گاهی هم بی‌رحمانه انتقام می‌گرفت و یا حتی حسادت می ورزید مثلا زنی را که ادعا کرده بود بهتر از او پارچه می بافد به عنکبوت تبدیل کرد تا همه عمر تار بتند.

جنگ‌افزار محبوب او نیزه‌ای از چوب درخت ون (زبان گنجشک) با نوک درخشان برنجی، درخت مورد علاقهٔ او زیتون و پرنده او جغد (به علامت خرد) است. او همواره بصورت زن جوانی که کلاه خود پوشیده و زره در دست دارد و اغلب همراه یک جغد کوچک است تصویر می شود. بر روی سپر او تصویری از سر «مدوسا» حک شده است.